fredag 28 juni 2013

Doing and making 2

Mellan 24-28 juni fortsätter projektledningen, planeringsarbete och utveckling av konstnärligt innehåll samt budgetering.


25 juni håller vi möte med Helena Seth, Dramaten ang möjlighet till samarbete t ex i form av seminarier. Förnyad kontakt efter sommaren.

torsdag 20 juni 2013

Glaskonstskola i Kosta 17-19 juni

Glaskonstskola i Kosta Glascenter, lett av pedagogerna Lars Andersson och Ylva Holmén, glaskonstnär!
onsdag 19 juni 2013

Doing and making


Mellan 17 och 19 juni håller vi möten och planerar samt utvecklar det konstnärliga innehållet i The Phoenix Project.
Vi för samtal med Kulturstrategen i Växjö kommun kring projektet. Möte bokat 27 augusti bokat för gemensam planering.
Vi för samtal med Jochum Landin, Statens Kulturråd ang projektets status. Förnyad kontakt och möte i augusti planeras.


onsdag 12 juni 2013

Möten Kulturparken & Musica Vitae


Möte med Bertil Bäckström, Kulturparken! Samarbete under projektet diskuterades och förslag på gemensam aktivitet 2014 mottogs positivt! Nytt möte planerat.

Kulturparken

Möte med Staffan Langemark, Orkesterchef Musica Vitae. Samarbete under projektet diskuterades i form av gemensamt projekt kring digitalisering av scenkonst och kulturarv samt aktivitet i form av performativ konsert under 2014 inom ramen för The Phoenix Project. Möte planeras efter sommaren.söndag 9 juni 2013

Möte - The Glass Factory / Basecamp Boda
Möte med Maja Heuer, The Glass Factory. Vid mötet diskuteras projektet och gemensamma aktiviteter såsom publika performance där resultatet av det konstnärliga utvecklingsarbetet presenteras i Hyttan Vet Hut, gemensam Konstglasskola i juli samt övriga spännande projekt för 2014 med utgångspunkt i projektet samt Circus Glass Royales tidigare verksamhet. The Glasss Factory var mycket positiva till de nya förslag som framkom och kontakt sker kontinuerligt. Presentation av projektet /gemensamt seminarium planeras till till hösten 2013.

Projektet flyttar in i de lokaler i gamla brukskontoret som tidigare erbjudits av The Glass Factory som ett ”base camp” i Kalmar län. The Glass Factory är den första organisation i Glasriket som erbjudit Circus Glass Royale Cirkus i Glasriket en fysisk plats.

The Glass Factory